Adresat e zyrave tona

KOSOVË

Rr. Tirana, Objekti Prime Group, C4/3, Llamella D Kati 2, nr.4, Prishtinë

MAQEDONI E VERIUT

Marshal Tito Block 54/Lam 13, Tetovo , NorthMacedonia

SHQIPËRI

Tirane, Rruga Bilal Golemi, Ndërtesa 28, Hyrja 7, Ap.14, 1019.
1

Vite eksperiencë
Në industrinë energjisë elektrike

    Get In Touch

    We take great pride in everything that we do, control over products allows us to ensure our customers receive the best quality service.