Archives: Services

Konsulencë

Ne ofrojmë konsulencë në: Dizajn dhe Inxhinieri, Fuqia e Vlerësimit të Projekteve, Instalimi i Furnizimit të Pajisjeve dhe monitorimi i drejtpërdrejtë, Kontrolli i Cilësisë dhe Sigurisë.
Read More

Investime

Kompania jonë synon të rrisë partneritetin dhe të jetë pjesë e teknologjive të energjisë së pastër. Së bashku për një të ardhme më të mirë dhe një marrëdhënie të drejtë me interes të ndërsjellë dhe marrëdhënie të hapura biznesi janë baza e bashkëpunimit me partnerët dhe klientët tanë
Read More

Investment

Our company aim to increase the partnership and be part of clean energy technologies. Together for better future and a fair relationship with a mutual interest and open business relationships are the basis for cooperation with our partners and clients
Read More

Consulting

We offer consulting in: Design and Engineering, Project Evaluation Power, Equipments Supply Installation & Direct monitoring, Quality & Safety Control Application of New Technologies and Testing Commissioning.
Read More