RRETH FUENTE DYNAMICS

Ne jemi ekspertë të Energjisë Diellore dhe të Rinovueshme!

Future Energy Trading and Exchange Dynamics është një kompani private e fokusuar në tregtinë ndërkufitare dhe furnizimin me energji elektrike. Aktivitetet tona kryhen kryesisht në Kosovë, Shqipëri, Mal të Zi dhe Maqedoninë e Veriut, si dhe në vendet e BE-së si Austria.

Duke marrë parasysh gjurmën e madhe që ka sektori i energjisë në klimë, Fuente Dynamics përpiqet të rrisë pjesën e tregut të burimeve të rinovueshme të energjisë në përpjekje për të kaluar drejt zgjidhjeve më të pastra të energjisë. Ne besojmë se reduktimi i emetimeve të karbonit dhe kalimi në burime të rinovueshme nuk është më një përpjekje marketingu për të shfaqur përgjegjësinë sociale të korporatës, është një domosdoshmëri për çdo biznes që të mbijetojë në të ardhmen.

Me një grup specialistësh me përvojë të energjisë në bord, Fuente ofron gjithashtu konsulencë profesionale në lidhje me projektet energjetike duke përfshirë fizibilitetin, kthimin nga investimi, kushtet e tregut dhe klimën e biznesit.

Vlerat tona
Në Fuente Dynamics, ne mbajmë disa vlera që na dallojnë nga bizneset e tjera në këtë fushë. Vlerat tona janë ato që fshihen pas rezultateve dhe arritjeve tona, dhe këto janë diçka që ne i mbajmë fort.

ÇFARË BËJMË DHE ÇFARË OFROJMË

Ofrimi i vlerës për klientët tanë nëpërmjet produktit të vazhdueshëm dhe inovacionit

Fuente Dynamics synon të forcojë pjesëmarrjen e saj në tregtimin afatgjatë në tregun ballkanik të energjisë elektrike. Ne ofrojmë kushtet më të mira të tregut dhe shërbime me cilësi të lartë. Fuente Dynamics tashmë njihet si pjesëmarrëse aktive në tregtinë afatshkurtër në tregun e energjisë elektrike në Kosovë, Shqipërinë e Maqedonisë dhe Malin e Zi dhe ka marrëdhënie të shkëlqyera me të gjitha organet rregullatore dhe operatorët e sistemit të transmisionit.

Shërbimet e paneleve diellore

Gjeneratorët e erës

Shërbime Hidrocentrale

Shërbime Burimeve Fosile

Energjizo shoqërinë me energji të qëndrueshme!

Një furnizues kryesor i materialeve diellore për prodhuesit, instaluesit dhe kontraktorët.

Adresat e zyrave tona

KOSOVË

Rr. Tirana, Objekti Prime Group, C4/3, Llamella D Kati 2, nr.4, Prishtinë

MAQEDONIA E VERIUT

Marshal Tito Block 54/Lam 13, Tetovo, North Macedonia

SHQIPËRI

Rruga Bilal Golemi, Ndërtesa 28, Hyrja 7, Ap.14, 1019, Tirane
Inovacion, Cilësi dhe Përmirësim i Vazhdueshëm

Projektet më të fundit, Zgjidhjet dhe Furnizimet e Energjisë

TË REJAT

Partnerët tanë