Rreth nesh

Ne ofrojmë produkte, zgjidhje dhe shërbime në të gjithë zinxhirin e vlerës së energjisë. Ne mbështesim klientët tanë në rrugën e tyre drejt një të ardhmeje më të qëndrueshme.

RRETH FUENTE DYNAMICS

Ne jemi ekspertë të Energjisë Diellore dhe të Rinovueshme!

Future Energy Trading and Exchange Dynamics është një kompani private e fokusuar në tregtinë ndërkufitare dhe furnizimin me energji elektrike. Aktivitetet tona kryhen kryesisht në Kosovë, Shqipëri, Mal të Zi dhe Maqedoninë e Veriut, si dhe në vendet e BE-së si Austria.

Që nga viti 2016, Fuente Dynamics promovon energjinë e rinovueshme për investitorët vendas dhe të huaj dhe komunitetet e biznesit ku operon, duke u ofruar atyre informacion mbi qëndrueshmërinë e projektit, kushtet e tregut dhe klimën e biznesit. Duke marrë parasysh gjurmën e madhe që ka sektori i energjisë në klimë, Fuente Dynamics përpiqet të rrisë pjesën e tregut të burimeve të rinovueshme të energjisë në përpjekje për të kaluar drejt zgjidhjeve më të pastra të energjisë. Ne besojmë se reduktimi i emetimeve të karbonit dhe kalimi në burime të rinovueshme nuk është më një përpjekje marketingu për të shfaqur përgjegjësinë sociale të korporatës, është një domosdoshmëri për çdo biznes që të mbijetojë në të ardhmen.

Me një grup specialistësh me përvojë të energjisë në bord, Fuente ofron gjithashtu konsulencë profesionale në lidhje me projektet energjetike duke përfshirë fizibilitetin, kthimin nga investimi, kushtet e tregut dhe klimën e biznesit. Në përpjekje për të reduktuar ndikimin tonë në mjedis, ne vazhdimisht po përmirësojmë politikat dhe procedurat tona të brendshme për të rregulluar veprimet tona dhe për të pasqyruar vlerat tona.

Vlerat tona
Në Fuente Dynamics, ne mbajmë disa vlera që na dallojnë nga bizneset e tjera në këtë fushë. Vlerat tona janë ato që fshihen pas rezultateve dhe arritjeve tona, dhe këto janë diçka që ne i mbajmë fort.

FUENTE DYNAMICS është tregtar dhe furnizues i licencuar i energjisë elektrike në Kosovë, Maqedoni dhe Mal të Zi. Kompania është themeluar që në vitin 2016 dhe ka pasur rezultate të shkëlqyera në krijimin e një rrjeti të gjerë partnerësh, klientësh dhe furnitorë përtej kufijve që operon. Që nga qershori 2017, kompania ka krijuar një partneritet të shkëlqyer me një kompani tregtare që punon në Republikën e Serbisë dhe një partneritet tjetër me një shoqëri tregtare që operon në Republikën e Shqipërisë. Përveç kësaj, ajo ka krijuar operacionet e saj të tregtisë ndërkufitare me pothuajse të gjithë gjeneruesit publikë të energjisë dhe shpërndarësit e energjisë në rajon, duke përfshirë ata të BiH.

Fuente dynamics synon të forcojë pjesëmarrjen e saj në tregtimin afatgjatë në tregun ballkanik të energjisë elektrike. Qëllimi ynë është të bëhemi një tregtar i besueshëm, i qëndrueshëm dhe i suksesshëm që ofron kushtet më të mira të tregut dhe shërbim me cilësi të lartë. Një marrëdhënie e drejtë me interes të ndërsjellë dhe marrëdhënie të hapura biznesi janë baza e bashkëpunimit me partnerët dhe klientët tanë. Fuente Dynamics tashmë njihet si pjesëmarrëse aktive në tregtinë afatshkurtër në tregun e energjisë elektrike në Kosovë, Shqipërinë e Maqedonisë dhe Malin e Zi dhe ka marrëdhënie të shkëlqyera me të gjitha organet rregullatore dhe operatorët e sistemit të transmisionit.

Nëse keni ndonjë pyetje ose keni nevojë për ndihmë, mos ngurroni të kontaktoni me ekipin tonë në  [email protected]

 
Community Verified icon