Tregti i Energjisë

1
Vite përvojë në Tregtimin e Energjisë

TREGTI I ENERGJISË

Ne jemi ekspertë të zgjidhjeve të tregtimit të energjisë!

FuenteDynamics është një tregtar dhe furnizues i licencuar i energjisë elektrike. Ne synojmë të forcojmë pjesëmarrjen e saj në tregtimin afatgjatë në tregun ballkanik të energjisë elektrike, ne kemi kushtet më të mira të tregut dhe shërbime me cilësi të lartë

Qëllimi ynë është të bëhemi një tregtar i besueshëm, i qëndrueshëm dhe i suksesshëm që ofron kushtet më të mira të tregut dhe shërbim me cilësi të lartë. Një marrëdhënie e drejtë me interes të ndërsjellë dhe marrëdhënie të hapura biznesi janë baza e bashkëpunimit me partnerët dhe klientët tanë.

FUENTE DYNAMICS promovon energjinë e rinovueshme për investitorët vendas dhe të huaj dhe komunitetet e biznesit ku operon, duke u ofruar atyre informacion mbi qëndrueshmërinë e projektit, kushtet e tregut dhe klimën e biznesit.